Eigenrisicodrager voor de WW
Werkgevers in de sector Overheid en Onderwijs zijn verplicht eigenrisicodrager voor de Werkloosheidswet (WW). Andere werkgevers kunnen geen eigenrisicodrager worden voor de WW.

Werkgevers in de sector Overheid en Onderwijs zijn zelf verantwoordelijk voor de re-integratie van werkloze ex-werknemers. UWV ondersteunt hier dus niet bij. De voormalig werkgever bepaalt zelf of het nodig is om een re-integratiemiddel, zoals een opleiding of coachingstraject in te zetten.

Begeleiding
"Het nieuwe zelfsturen" biedt specifieke ondersteuning voor eigenrisicodragers bij de begeleiding van voormalig medewerkers vanuit WW naar werk door middel van loopbaancoaching en sollicitatietraining. 

Duurzaam
"Het nieuwe zelfsturen" heeft als doel is cliënten duurzaam te begeleiden naar een nieuwe werkomgeving. Een werkomgeving die aansluit bij hun wensen en waar ze tot hun recht komen.

Brochure

Brochure werkgever

Neem voor meer informatie contact op.

Bron: UWV