Wet Werk en Zekerheid (WWZ)

Op Mijnwerkenzekerheid.nl (van het ministerie van SZW) staat overzichtelijk uitgelegd wat de gevolgen zijn voor vaste en tijdelijke contracten, oproep- en uitzendkrachten, en voor ontslag en de transitievergoeding.
In de Wet werk en zekerheid gaat het vooral om deze 4 dingen:

De Wet werk en zekerheid heeft tot doel onzeker werk tegen te gaan en zekerheid te bieden bij het regelen van arbeidscontracten, en   bij de beëindiging daarvan.
Alle werknemers krijgen recht op een vergoeding bij onvrijwillig ontslag: de transitievergoeding.
De werkgever kan de ontslagroute (via UWV of kantonrechter) niet meer kiezen.
Het recht op WW wordt vanaf 2016 ingeperkt in duur en opbouw. Er komt een aanvullende uitkering die vakbonden en werkgevers samen moeten gaan regelen.

Transistievergoeding

Voortaan heeft iedereen die minimaal twee jaar in dienst is geweest recht op een 'transitievergoeding' (transitie = 'overgang') Dit benadrukt het belang van de overgang naar ander werk. Deze komt in de plaats van de ontslagvergoeding. Voorheen was er geen 'recht op' een ontslagvergoeding: je kreeg hem alleen als je baas ontslag had aangevraagd via de kantonrechter.

Als werkgevers aantoonbaar investeren in goede scholing en andere activiteiten en inspanningen die je arbeidsmarktkansen vergroten, dan kunnen die kosten van de transitievergoeding worden afgetrokken. Voor deze verrekening gelden speciale regels.

In de overgang naar nieuw werk, biedt "Het nieuwe zelfsturen" ondersteuning op maat. In overleg met de medewerker en de werkgever kan er samen een plan van aanpak opgesteld worden voor de begeleiding naar werk.


Neem voor meer informatie contact op.

Loopbaan, Loopbaanbegeleiding, Loopbaancoaching, coaching, Noloc, outplacement, gelderland, arnhem, nijmegen, elst, bemmel, doornenburg, eigen risico dragerschap, VWNW, Van Werk Naar Werk, loopbaanadvies, drijfveren, assesment, kwaliteiten, werk, werkloos, WW, sollicitatiebrief, CV, Curriculum Vitea, Werken met plezier, Linkedin.com, Linkedin, trainingen, sollicitatietrainingen, presentatie, gesprekken voeren


bron: FNV