Van Werk Naar Werk (VWNW)


Het van-werk-naar-werk-traject (VWNW-traject) is van toepassing op de medewerker die boventallig wordt verklaard en die een dienstverband van twee jaar of langer heeft bij dezelfde gemeente. Het belang van werk gaat boven dat van een uitkering. Een VWNW-traject duurt 2 jaar. Er is een mogelijkheid deze te verlengen.

VWNW-onderzoek
Na de boventalligverklaring volgt eerst een VWNW-onderzoek. Dit onderzoek brengt in kaart welk ander werk de medewerker kan en wil doen, zowel binnen als buiten de organisatie.
"Het nieuwe zelfsturen" kan hierin ondersteunen door een werkprofiel op te stellen waarin belangrijke uitgangspunten worden benoemd die voor jou als medewerker van belang zijn in werk. Voorbeelden zijn: soort werk, inkomen, werkafstand, aantal uren etc.
Daarnaast wordt er ook gekeken naar je kwaliteiten en ambities. Dit geeft je de mogelijkheid om je te richten op een nieuwe duurzame functie en/of werkomgeving waar je tot je recht komt.

VWNW-contract
Na het VWNW-onderzoek volgt het VWNW-contract. Het VWNW-contract bevat de afspraken die gemeente en medewerker maken om ander werk te vinden. Dit contract moet zijn vastgesteld binnen drie maanden na afrondinge van het VWNW-onderzoek.
Afspraken die in ieder geval in het VWNW-contract dienen te worden opgenomen:

Doelen
- Termijnen waarbinnen de doelen moeten worden behaald
- Beschikbare faciliteiten, zoals ondersteuning door een loopbaanadviseur.
- Tussentijdse evaluatiemomenten
- De bestemming en hoogte van de bestedingen
- Afspraken over passende en geschikte functies
- Indien van toepassing de flankerende maatregelen volgens artikel 17:7 CAR

Begeleiding
"Het nieuwe zelfsturen" biedt ondersteuning, door middel van loopbaancoaching, aan medewerkers die boventallig zijn verklaard of boventallig worden verklaard, in hun zoektocht naar een duurzame werkomgeving. Neem voor meer informatie vrijblijvend contact op.Bron: car-uwo.nl
Loopbaan, Loopbaanbegeleiding, Loopbaancoaching, coaching, Noloc, outplacement, gelderland, arnhem, nijmegen, elst, bemmel, doornenburg, eigen risico dragerschap, VWNW, Van Werk Naar Werk, loopbaanadvies, drijfveren, assesment, kwaliteiten, werk, werkloos, WW, sollicitatiebrief, CV, Curriculum Vitea, Werken met plezier, Linkedin.com, Linkedin, trainingen, sollicitatietrainingen, presentatie, gesprekken voeren