Tarieven en Voorwaarden

“Het nieuwe zelfsturen” wil laagdrempelig zijn en probeert de tarieven om deze reden zo laag mogelijk te houden. Indien er een gespreksruimte met faciliteiten beschikbaar is bij de werkgever kan er invloed uitgeoefend worden op de kosten. Ook is het mogelijk om, in overleg, een deel van de aangeboden trajecten digitaal te laten plaatsvinden via Skype.

Loopbaanbegeleiding

Een loopbaanbegeleidingstraject duurt ongeveer 6 tot 8 weken. Voordat een traject begint, vindt er een oriënterend gesprek plaats. Dit gesprek is kosteloos* en duurt maximaal 1 uur. Op het moment dat de kandidaat er voor kiest om met "Het nieuwe zelfsturen" verder te gaan, zal na ondertekening van het trajectvoorstel en de offerte het loopbaantraject van start gaan.  Maatwerk is het uitgangspunt.
Aan het einde van het traject kan in overleg een rapportage van het loopbaanbegeleidingstraject overhandigd worden.

Een indicatie van de kosten op basis van bovenstaand traject : € 1.950,00 excl. reiskosten, reistijd, locatiekosten en indien van toepassing BTW.

Outplacement
Een outplacement duurt 6 maanden en kan in overleg uitgebreid worden met nog eens 3 maanden. Eerst vindt er een oriënterend gesprek plaats. Dit gesprek is kosteloos* en duurt maximaal 1 uur. Op het moment dat de kandidaat er voor kiest om met de loopbaancoach van "Het nieuwe zelfsturen" verder te gaan zal een trajectvoorstel met offerte aan de werkgever voorgelegd worden. Hierin worden afspraken gemaakt over de ondersteuning, outplacementtraject en de kosten. Na ondertekening kan het outplacementtraject van start gaan.

Een indicatie van de kosten op basis van bovenstaand traject : € 3.850,00 excl. reiskosten, reistijd, locatiekosten en indien van toepassing BTW.


*De kosten van een orienterend gesprek bedragen € 50,00 en worden in mindering gebracht op de totale trajectkosten achteraf.

Algemene voorwaarden
Bij het accepteren van een opdracht zijn de algemene voorwaarden van toepassing.


Gedragscode en Klachtenregeling

"Het nieuwe zelfsturen" is verbonden aan de Noloc beroepsvereniging voor loopbaanprofessionals. Bij het aanvaarden van een opdracht is de gedragscode en klachtenregeling van de Noloc van toepassing.

Neem voor meer informatie contact op.


 Loopbaan, Loopbaanbegeleiding, Loopbaancoaching, coaching, Noloc, outplacement, gelderland, arnhem, nijmegen, elst, bemmel, doornenburg, eigen risico dragerschap, VWNW, Van Werk Naar Werk, loopbaanadvies, drijfveren, assesment, kwaliteiten, werk, werkloos, WW, sollicitatiebrief, CV, Curriculum Vitea, Werken met plezier, Linkedin.com, Linkedin, trainingen, sollicitatietrainingen, presentatie, gesprekken voeren, UWV