Outplacement

Bij outplacement is er sprake van een ander uitgangspunt dan bij een loopbaanbegeleidingstraject. Een outplacementtraject wordt vaak in gang gezet in overleg met de werkgever. De aanleiding heeft vaak te maken met reorganisatie ontslag, conflict of andere omstandigheid. Doelstelling is in ieder geval dat er begeleiding plaatsvind naar een andere baan bij een andere werkgever.

Bij een outplacementtraject zal ingegaan worden op het verwerken van de ontstane situatie, het verkrijgen van zelfinzicht, arbeidsmarktbenadering, het volgen van sollicitatietrainingen en het zoeken naar de gewenste baan.

Duur van het traject
Een outplacementtraject duurt gemiddeld 6 tot 9 maanden. Dit is afhankelijk van de situatie.

Oriënterend gesprek
Het outplacementtraject start met een oriënterend gesprek. In dit gesprek kan de kandidaat "kijken" of er een klik is met de loopbaancoach. In dit gesprek zal in hoofdlijnen ingegaan worden in de ontstane situatie, een korte analyse en wat "Het nieuwe zelfsturen" hierin kan betekenen.

Digitale begeleiding
Het is mogelijk om na de intake een aantal onderdelen van het outplacementtraject digitaal te volgen via Skype.

Download hier de brochure voor werkgevers

Neem voor meer informatie contact op.

Loopbaan, Loopbaanbegeleiding, Loopbaancoaching, coaching, Noloc, outplacement, gelderland, arnhem, nijmegen, elst, bemmel, doornenburg, eigen risico dragerschap, VWNW, Van Werk Naar Werk, loopbaanadvies, drijfveren, assesment, kwaliteiten, werk, werkloos, WW, sollicitatiebrief, CV, Curriculum Vitea, Werken met plezier, Linkedin.com, Linkedin, trainingen, sollicitatietrainingen, presentatie, gesprekken voeren