Loopbaaninstrumenten
Voor de begeleiding naar werk of het krijgen van inzicht in jezelf wordt gebruik gemaakt van diverse loopbaaninstrumenten. Een korte impressie word hieronder in het kort weergegeven. 

Kernkwadranten
Het kernkwadrantenmodel van Daniel Ofman kan gezien worden als het basismodel voor persoonlijke ontwikkeling.
Met behulp van dit model worden specifieke sterke kwaliteiten in beeld gebracht. Dit zijn vaak kwaliteiten die door anderen meteen worden genoemd als ze jou moeten omschrijven.
Een kwaliteit heeft ook een valkuil als je erin "doorschiet". Dit heet een uitdaging. Daarnaast kunnen de kwaliteiten van iemand anders irritatie bij jou oproepen. Dit wordt een allergie genoemd. Deze allergie kan bij jou een ontwikkelpunt zijn.

Voorbeeld: een daadkrachtig persoon kan de neiging hebben om over de rooie te gaan wanneer hij in een ander geconfronteerd wordt met passitiviteit. Hij is allergisch voor passitiviteit omdat passitviteit teveel van zijn uitdaging (=geduld) is.

Teamrollenoefening
Het teamrolconcept van Belbin geeft een aantal teamrollen weer. Met behulp van deze oefening wordt in beeld gebracht welke bijdrage iemand in een team levert en op welk moment hij dat doet.

360 graden feedback
De 360 graden feedback methode is een competentiegerichte vragenlijst waarmee er op een systematische wijze vanuit verschillende perspectieven of responsegroepen ( collega's, medewerkers en de klanten, partner etc.) feedback verzameld wordt over jouw professionele houding.
Dit instrument wordt met name gebruikt om je zelfbeeld te toetsten. Hoe kijk je naar jezelf en hoe zien anderen jou.

Biografie
Een persoonlijk onderzoek waarbij jij je eigen levensverhaal opschrijft om ervaringen, patronen thema's en drijfveren te ontdekken. Hierdoor onstaat inzicht in jezelf. Doel is een beter evenwicht in je persoonlijke leven, in je professionele leven en tussen deze twee.

Big Five
De resultaten van de Big Five geven goed aan in welke functie en in welke functiecontext jij tot je recht kan komen, zonder dat je iets moet forceren of zaken moet onderdrukken, wat tot energieverlies en demotivatie kan leiden.

Leerstijlen
Met de leerstijlen van Kolb wordt een leerstijl profiel ontwikkelt. Hiermee wordt in beeld gebracht welke werkvormen bij jou passen en hoe jij het beste kunt experimenteren bij het ontwikkelen van nieuw gedrag en de successen hierin.